Nechat jít

Nebojím se stesku. Bojím se prázdnoty. Bojím se okamžiku, kdy plamínky v mých očích vyhasnou, kdy se přestanu zajímat, kdy rezignuji. Bojím se lhostejnosti. Bojím se okamžiku, kdy mi to bude jedno. Protože v ten daný moment ztratím sama sebe. A vím, že konečně nastal čas. Čas odejít. Nechat jít je jedna z nejtěžších životních lekcích.…